Viðreisn

Vertu með Viðreisn!

05.08.16
Höfundur: Viðreisn

-- ENGLISH BELOW --

Stjórn Viðreisnar leitar að kraftmiklum, jákvæðum, traustum og heiðarlegum einstaklingum á framboðslista flokksins fyrir komandi kosningar. Áhersla er lögð á að á framboðslistum Viðreisnar verði fólk með fjölbreytta reynslu og þekkingu. Konum og körlum verður skipað jafnt til sætis á framboðslistum Viðreisnar.

Allt frjálslynt fólk sem er sammála okkur um meginmarkmið og vill taka þátt í að gera samfélagið enn betra er velkomið í okkar raðir. Stefna og áherslur Viðreisnar hafa mótast í umræðu og vinnu í fjölmennum málefnahópum undanfarin tvö ár. Við hvetjum þig til að kynna þér stefnu okkar og málefni og skrá þig í flokkinn (http://vidreisn.is/#skraning).

Ef þú átt samleið með okkur og ert tilbúin/-nn að leggja krafta þína og metnað í starfið, hafðu þá endilega samband við formann uppstillingarnefndar í þínu kjördæmi fyrir laugardaginn 20. ágúst:

Reykjavík (suður og norður):      Ásdís J. Rafnar, [email protected]
Suðvesturland:                          Vilmundur Jósefsson, [email protected]
Suðurland:                                Guðmundur Sigurðsson, [email protected]
Norðausturland:                         Valtýr Þór Hreiðarsson, [email protected]
Norðvesturland:                         Gísli Halldór Halldórsson, [email protected]

Jafnframt má hafa samband við Jórunni Frímannsdóttur, formann yfirkjörnefndar: [email protected]

Við leitum líka að fólki um allt land sem vill hjálpa til við að byggja upp öflugan flokk og taka þátt í komandi kosningabaráttu. Áhugasamir hafi samband við skrifstofu Viðreisnar að Ármúla 42 í Reykjavík í síma 415 3700 eða með því að senda tölvupóst á [email protected].

Viðreisn er nýr stjórnmálaflokkur sem vill byggja upp samfélag þar sem einstaklingar vilja og geta nýtt hæfileika sína til fulls. Allir skulu hafa rétt til góðrar heilbrigðisþjónustu, menntunar og félagslegrar þjónustu. Við viljum tryggja stöðugleika í efnahagsmálum og gæta þess að traust ríki í stjórnmálum og í garð stofnana ríkisins. Við viljum stunda málefnalega umræðu og stuðla að góðum stjórnarháttum með áherslu á gegnsæi og gott siðferði, með almannahagsmuni að leiðarljósi.

Stjórn Viðreisnar

www.vidreisn.is - facebook.com/vidreisn - [email protected]

Ármúla 42 - 108 Reykjavík - sími 415 3700 

--

Viðreisn (The Reform Party) is seeking powerful, positive, reliable and honest people to run for the party in the coming elections. We place emphasis on having a variety of people with all sorts of experience and knowledge. Women and men will be evenly placed on our ballot.

All liberal individuals who agree with us on our main objectives and wish to participate in making our community even better are welcome in our ranks. Viðreisn‘s policies and focus have been shaped through discussion and workshops by a large group of people for the past two years. We encourage you to learn about our manifesto and policies and to join the party (http://vidreisn.is/#skraning).
If you‘re ready to work with us and prepared to do your best for the cause, please contact the chairman of your constituency‘s selection committee before Saturday the 20th of August.

Reykjavík (north and south):      Ásdís J. Rafnar, [email protected]
Southwest:                          Vilmundur Jósefsson, [email protected]
South:                                Guðmundur Sigurðsson, [email protected]
Northeast:                         Valtýr Þór Hreiðarsson, [email protected]
Northwest:                         Gísli Halldór Halldórsson, [email protected]

Additionally, you can contact Jórunn Frímannsdóttir, chairman of the supreme selection committe at [email protected]

We seek individuals all over the country who wish to aid in building a powerful party and participate in the coming elections. Further information is available at Viðreisn‘s office at Ármúli 42 in Reykjavík, tel: 415 3700 or via e-mail at [email protected]

Viðreisn is a new political party that aims to develop a society in which individuals can and want to utilize their skills to the fullest. Everyone should have the rights to seek quality healthcare, education and social services. We wish to ensure stability in economics and ensure that trust can be found in politics and the government‘s establishments. We only engage in factual debates and contribute to decent polity with an emphasis on transparency and good mroals, with public interest at the forefront.
Viðreisn‘s board of administration

www.vidreisn.is - facebook.com/vidreisn - [email protected]

Ármúli 42 - 108 Reykjavík – tel: 415 3700 

Fleiri greinar