Viðreisn

Vaxtabætur eiga að vera til staðar fyrir þá sem þær þurfa

21.12.17

„Vaxtabætur, líkt og önnur stuðningsúrræði, eiga að þjóna þörfum tekjulægstu hópanna. Þess vegna er sláandi hversu verulega þær hafa lækkað á undanförnum árum.“

Þetta segir Þorsteinn Víglundsson, þingmaður Viðreisnar, um stöðu vaxtabóta samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Þorsteinn lagði fram minnihlutaálit í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og breytingatillögu á bandorminum með fjárlögum fyrir árið 2018. Í áliti Þorsteins kemur fram að samkvæmt frumvarpinu skuli tímabundnar útreikningsreglur og viðmiðunarfjárhæðir vaxtabóta vera framlengdar um eitt ár. Ekki er því gert ráð fyrir að eignaviðmið vaxtabótanna verði breytt en það hefur verið óbreytt um árabil og slær út lága millitekjuhópa sem þurfi stuðning, samkvæmt Þorsteini.

Greiddar vaxtabætur ríkissjóðs hafa lækkað verulega á undanförnum árum en þar vegur þungt eignaviðmiðunin sem ekkert hefur verið breytt þrátt fyrir miklar hækkanir á fasteignaverði. Í áliti Þorsteins kemur fram að nú sé svo komið að einstaklingar og sambúðarfólk með lágar árstekjur í hóflegu húsnæði njóti lítilla eða engra vaxtabóta. „Miðað við sambærilegar tekjur í eign árið 2008 fékk þessi hópur vaxtabætur sem námu 30-40% vaxtagjalda sinna en í dag eru þær hverfandi“, segir í álitinu. Á meðfylgjandi mynd má sjá muninn á vaxtabótum þessara hópa á árunum 2008 og 2017.

Síðasta ríkisstjórn skipaði nefnd um endurskoðun vaxta- og barnabóta með það að markmiði að þessi mikilvægu stuðningskerfi þjónuðu betur þörfum tekjulægstu hópanna í samfélaginu. Þorsteinn lagði því til breytingatillögu á bandormi ríkisstjórnarinnar sem gerir ráð fyrir að eignarviðmið einstaklinga samkvæmt bráðabirgðarákvæði í lögum um tekjuskatt hækki um 5 milljónir króna. Með því sé hægt að vinna betur að því markmiði Viðreisnar að stuðningsúrræði ríkisins skili sér til þeirra sem mest þurfi á þeim að halda.

Fleiri greinar