Reglur um uppstillingu á framboðslista fyrir sveitarstjórnarkosningar 2018

 1. Stjórn viðkomandi Viðreisnarfélags skipar uppstillingarnefnd og skal gæta þess að nefndarmenn hafi sem víðtækust og fjölbreyttust tengsl.
 2. Hver framboðslisti skal skipaður jafnmörgum konum og körlum og skal skipting að jafnaði vera kona, karl, kona, karl eða öfugt (fléttulisti).
 3. Í efstu fjórum sætum hvers lista skal leitast við að hafa fólk með reynslu á mismunandi sviðum og á mismunandi aldri. Allir sem þessi sæti skipa skulu hafa þekkingu og hæfileika til þess að skipa sæti í sveitarstjórn að dómi nefndarmanna.
 4. Mikilvægt er að horfa til aldursdreifingar, menntunar og reynslu í því samhengi að listinn í heild endurspegli fjölbreytni samfélagsins. Gæði hópsins í heild skulu höfð að leiðarljósi og þess gætt að frambjóðendur hafi lífssýn í samræmi við stefnu Viðreisnar og að þeir myndi góða liðsheild.
 5. Framboðslistann skal skipa tvöföldum fjölda aðalmanna sem kjósa á í sveitarstjórn.[1]
 6. Fullbúnum framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra sem á listanum eru að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann.
 7. Uppstillingarnefnd getur krafist ítarlegra upplýsinga um frambjóðendur og kallað þá til viðtals. Allar óskir sem berast til uppstillingarnefndar um að taka sæti á lista skal taka til skoðunar og þeim svarað. Ræða skal við alla sem gefa kost á sér í fjögur efstu sætin.
 8. Uppstillingarnefndir skulu haga störfum sínum þannig að vinnulag einkennist af gegnsæi, jafnræði og virðingu fyrir öllum áhugasömum um starfið.
 9. Nefndarmenn skulu ekki stilla eigin nöfnum á framboðslistann. Hafi viðkomandi hug á því að taka sæti þá segir hann/hún sig úr nefndinni.
 10. Uppstillingarnefnd skal bera tillögu sína að framboðslista undir félagsfund til samþykktar eða synjunar. Sé tillögu uppstillingarnefndar synjað ber að endurtaka uppstillingu.
 11. Staðfesting stjórnar Viðreisnar á framboðslista flokksins í heild þarf að liggja fyrir áður en hann er borinn fram í nafni flokksins.

Samþykkt af stjórn Viðreisnar hinn 16. febrúar 2018

 

[1] Skv. 26. grein laga um kosningar til sveitarstjórna (nr. 5/1998) þá „skulu vera að minnsta kosti jafnmörg nöfn frambjóðenda og kjósa á sem aðalmenn í sveitarstjórn í hvert skipti, en aldrei fleiri en tvöföld sú tala” á framboðslistanum en reynslan sýnir að flokkar bjóða að jafnaði fram lista með tvöföldum fjölda aðalmanna.