Siðareglur Viðreisnar

Siðareglur þessar taka til kjörinna fulltrúa flokksins og annarra þeirra er gegna trúnaðarstörfum á
vegum hans. Reglurnar taka jafnframt til allrar háttsemi á fundum og öðrum viðburðum sem
haldnir eru á vegum flokksins eða aðildarfélaga hans. Trúnaðarráð Viðreisnar fjallar um þau mál er
varða möguleg brot á siðareglum þessum. Við málsmeðferð skal gætt að trúnaði og réttindum
málsaðila. Trúnaðarráð getur hvatt sérfróða aðila sér til aðstoðar við úrlausn mála. Trúnaðarráð
skal setja sér starfsreglur um úrlausn mála er varða siðareglur. Þær starfsreglur skulu m.a. taka til
þess hvernig málsmeðferð skuli háttað, að andmælarétti málsaðila sé gætt og hvernig farið skuli
með niðurstöðu mála.
• Við hjá Viðreisn komum fram við allt fólk, innan flokks sem utan af virðingu og höfnum
hverskyns mismunun, áreitni (kynbundinni eða kynferðislegri), einelti eða annarri vanvirðandi
framkomu.
• Við hjá Viðreisn höfum jafnrétti að leiðarljósi í starfi okkar og gerum ekki upp á milli fólks
hvort heldur er vegna kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, skoðana, starfa,
stjórnmálaskoðana, tungumáls, uppruna, áhugamála eða annars.
• Við hjá Viðreisn temjum okkur gott orðfæri í samskiptum og berum virðingu fyrir skoðunum
annarra, samherja sem keppinauta og höfum í huga að orð eru máttug.
• Við hjá Viðreisn gætum þess að persónuleg tengsl leiði ekki til hagsmunaárekstra sem koma
niður á flokknum eða þjóðinni.
• Við hjá Viðreisn sýnum gott fordæmi og hvetjum aðra til þess sama og berum virðingu fyrir
þeim siðareglum sem við höfum sett okkur.
• Reglur þessar taka til kjörinna fulltrúa flokksins og annarra er gegna trúnaðarstörfum
Trúnaðarráð Viðreisnar
Samþykkt af stjórn Viðreisnar22. febrúar 2019