Siðareglur Viðreisnar

Siðareglur þessar taka til kjörinna fulltrúa flokksins og annarra þeirra er gegna trúnaðarstörfum á

vegum hans. Reglurnar taka jafnframt til allrar háttsemi á fundum og öðrum viðburðum sem

haldnir eru á vegum flokksins eða aðildarfélaga hans. Trúnaðarráð Viðreisnar fjallar um þau mál er

varða möguleg brot á siðareglum þessum. Við málsmeðferð skal gætt að trúnaði og réttindum

málsaðila. Trúnaðarráð getur hvatt sérfróða aðila sér til aðstoðar við úrlausn mála. Trúnaðarráð

skal setja sér starfsreglur um úrlausn mála er varða siðareglur. Þær starfsreglur skulu m.a. taka til

þess hvernig málsmeðferð skuli háttað, að andmælarétti málsaðila sé gætt og hvernig farið skuli

með niðurstöðu mála.

  • Við hjá Viðreisn komum fram við allt fólk, innan flokks sem utan af virðingu og höfnum

hverskyns mismunun, áreitni (kynbundinni eða kynferðislegri), einelti eða annarri vanvirðandi

framkomu.

  • Við hjá Viðreisn höfum jafnrétti að leiðarljósi í starfi okkar og gerum ekki upp á milli fólks

hvort heldur er vegna kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, skoðana, starfa,

stjórnmálaskoðana, tungumáls, uppruna, áhugamála eða annars.

  • Við hjá Viðreisn temjum okkur gott orðfæri í samskiptum og berum virðingu fyrir skoðunum

annarra, samherja sem keppinauta og höfum í huga að orð eru máttug.

  • Við hjá Viðreisn gætum þess að persónuleg tengsl leiði ekki til hagsmunaárekstra sem koma

niður á flokknum eða þjóðinni.

  • Við hjá Viðreisn sýnum gott fordæmi og hvetjum aðra til þess sama og berum virðingu fyrir

þeim siðareglum sem við höfum sett okkur.

  • Reglur þessar taka til kjörinna fulltrúa flokksins og annarra er gegna trúnaðarstörfum

 

Trúnaðarráð Viðreisnar

Samþykkt af stjórn Viðreisnar22. febrúar 2019