Óskað eftir skýrslum ráðherra um sóttvarnaraðgerðir

Guðbrandur Einarsson, Hanna Katrín Friðriksson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Sigmar Guðmundsson, Þorgbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir

Þingflokkur Viðreisnar sendi Forseta Alþingis bréf í dag og óskaði eftir því að heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra, og eftir atvikum aðrir ráðherrar, gefi Alþingi skýrslu samdægurs eða eins fljót og auðið er í kjölfar þess að tilteknar sóttvarnaaðgerðir eru kynntar eða framlengdar af hálfu stjórnvalda.

Óskað er eftir því að skýrslugjöfin feli í sér upplýsingar um forsendur að baki þeim ákvörðunum sem teknar eru hverju sinni, um fyrirhugaðan  árangur  og áhrif á samfélagið að öðru leyti. Samtímis upplýsi ráðherrar Alþingi um hvort, og þá hvaða, aðgerðir verða lagðar fram til að mæta efnahaglegum og félagslegum afleiðingum sóttvarnaaðgerða hverju sinni. Með þessu móti fá forsendur og röksemdir stjórnvalda hverju sinni markvissari umræðu á vettvangi þingsins.

Bréfið fylgir hér

 

Forseti Alþingis
Skrifstofu Alþingis
101 Reykjavík

Reykjavík, 17. janúar 2022

Virðulegi forseti,

Íslendingar hafa nú líkt og aðrar þjóðir búið við áskoranir af völdum Covid heimsfaraldursins í 2 ár.  Á upphafsstigum faraldursins vantaði mikið upp á að Alþingi fengi í hendur nauðsynlegar upplýsingar um forsendur þeirra sóttvarnaaðgerða sem gripið var til. Af þeirri ástæðu lagði þingflokkur Viðreisnar strax í nóvember 2020 fram ósk um að heilbrigðisráðherra gæfi Alþingi skýrslu hálfs mánaðarlega um sóttvarnaraðgerðir. Þáverandi heilbrigðisráðherra varð við þessari ósk.

Í upphafi árs 2022 virðist enn nokkuð í land í viðureigninni við heimsfaraldurinn og óvissa ríkir enn um hvenær ætla má að daglegt líf fólksins í landinu komist aftur í eðlilegt horf. Því óskar þingflokkur Viðreisnar eftir því að heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra, og eftir atvikum aðrir ráðherrar, gefi Alþingi skýrslu samdægurs eða eins fljót og auðið er í kjölfar þess að tilteknar sóttvarnaaðgerðir eru kynntar eða framlengdar af hálfu stjórnvalda.

Óskað er eftir því að skýrslugjöfin feli í sér upplýsingar um forsendur að baki þeim ákvörðunum sem teknar eru hverju sinni, um fyrirhugaðan  árangur  og áhrif á samfélagið að öðru leyti. Samtímis upplýsi ráðherrar Alþingi um hvort, og þá hvaða, aðgerðir verða lagðar fram til að mæta efnahaglegum og félagslegum afleiðingum sóttvarnaaðgerða hverju sinni. Með þessu móti fá forsendur og röksemdir stjórnvalda hverju sinni markvissari umræðu á vettvangi þingsins.

Stærstu verkefni og áskoranir í kjölfar heimsfaraldursins eru enn þrjú. Að verja líf, heilbrigði og ekki síst álag á heilbrigðiskerfi. Þá eru það jafnframt hinar gríðarmiklu efnahagslegu afleiðingar og gangverk atvinnulífs. Síðast en ekki síst eru það félagslegar þættir og líðan þjóðar á tímum langvarandi aðgerða.

Á hinum pólitíska vettvangi hefur kastljósinu að mestu verið beint að samspili og valdmörkum milli heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknis. Önnur grundvallarspurning varðar hins vegar samspil Alþingis og ráðherra. Það er ekki aðeins réttur þings að lýðræðisleg umræða fari fram um sóttvarnaráðstafanir ríkisstjórnarinnar sem hafa gríðarleg áhrif á samfélagið í heild sinni heldur er það beinlínis skylda þingsins að ræða þær og rækja þannig eftirlitshlutverk sitt gagnvart stjórnvöldum. Þessi skylda og réttur þingsins er enn ríkari þegar ástandið hefur varað svo lengi sem raunin er og nauðsynlegt er að gagnrýnin umræða fái að eiga sér stað. Forsenda þess að Alþingi geti sinnt þessu hlutverki sínu er hins vegar markviss upplýsingagjöf ríkisstjórnar.

Það er full ástæða til að aukin aðkoma þings að þessu helsta viðfangsefni samfélagsins verði nú að veruleika með þeim hætti sem hér er lögð til.

Fyrir hönd þingflokks Viðreisnar,
Hanna Katrín Friðriksson, þingflokksformaður Viðreisnar