Snjöll um alla borg

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

Við erum komin inn í 21. öldina. Breytingar eru hraðar og Reykjavíkurborg þarf að vera þeim viðbúin. Við þurfum og viljum gera betur en að halda í skottið á 4. iðnbyltingunni. Þess vegna ákváðum við að leggja 10 milljarða í stafræna þróun til að umbylta þeirri þjónustu sem borgin er að veita.

Stafræna þróunin á sér stað alls staðar í borgarkerfinu og við höfum strax séð hve mikill áhugi er að stíga þessi rafrænu skref og allir innan borgarinnar vilja vera með. Hugmyndir koma alls staðar frá um hvernig er hægt að gera betur fyrir fólk og fyrirtæki í Reykjavík og líka fyrir starfsfólk með stafrænni tækni.

Snjallvæðing er keðja en ekki ein töfralausn

Verið er að vinna með sérhannaðar lausnir fyrir þau vandamál sem blasa við sveitarfélögum. Ekki bara Reykjavík heldur sveitarfélögunum öllum. Þar er Reykjavík leiðandi en önnur sveitarfélög munu í kjölfarið njóta góðs af þeim lausnum, í samstarfi borgarinnar við Samband íslenskra sveitarfélaga og Ísland.is.

Snjallvæðingin er heil keðja sem verður aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. Á öllum stöðum þarf keðjan að halda og búnaðurinn að vera til staðar til þess að skólar og aðrar stofnanir tali saman, stafrænt. Í dag er stafræna samtalið þarna á milli ekki nógu gott og það þarf að bæta. Því felur stafræna byltingin í sér verulega uppfærslu á nauðsynlegum notendabúnaði og upplýsingatækniinnviðum um alla borg.

Töfrar að gerast í skólum borgarinnar

Sérsaklega þarf að ráðast í búnaðarkaup fyrir grunn- og leikskóla. Sú fjárfesting mun nýtast skólum á breiðum grunni til að halda áfram með stafræna þróun í kennslustofum. Vinna við stafræna byltingu í kennslustofurnar er einkennandi við núgildandi Menntastefnu Reykjavíkurborgar.

Skólar Reykjavíkur hafa t.d. aðgang að Nýsköpunarmiðju menntamála, sem sinnir ráðgjöf, fræðslu og stuðningi við virka þátttöku barna og starfsfólks í stafrænum náms- og kennsluháttum, stafrænni miðlun og stafrænni skólaþróun. Á síðastliðnu ári hafa aðstæður verið þannig að skólastarf hefur tekið mikið stökk fram á við í að nýta tækni til að styðja við allt skólastarf.

Snillismiðjur, búnaðarbankar og stafrænn búnaður

Eitt af verkefnum Nýsköpunarsmiðjunnar er Mixtúra, þar sem aðstaða er fyrir skapandi tækni í snillismiðjum, miðlunarrýmum og aðgangur að búnaðarbanka, þar sem starfsfólk skóla- og frístundasviðs getur fengið fjölbreytt náms- og kennslugögn lánuð án endurgjalds, t.d. til að kenna forritun, saumavél fyrir stafrænan útsaum, kvikmyndabúnað, þrívíddarveruleiki eða aðgangur að þrívíddarprentun eða laserskera. Nýsköpun og þróun er á fullri ferð í skólum borgarinnar.

Nokkur verkefni eru í gangi sem snúast um framsækna og skapandi notkun stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi. Má þar nefna drauma- og nýsköpunaraskóla eins og finna má í Víkurskóla í Grafarvogi, verkefnið skapandi námssamfélag í Breiðholti og Austur vestur sköpunar- og tæknismiðjur sem er samstarfsverkefni Ingunnarskóla, Vesturbæjarskóla, Selásskóla og Háskóla Íslands

Skólasamfélagið í Reykjavík hefur sýnt hve mikill áhugi er á stafrænni þróun í kennsluumhverfinu. Við þá þróun hafa borgarfulltrúar stutt og munu gera áfram.

Stafræn þróun fyrir foreldra og börn

Við viljum líka að stafræna þróunin muni birtast foreldrum þegar kemur að því að eiga í samskiptum við Reykjavíkurborg. Þá á kerfið að vera einfalt og það á að tala saman, að svo miklu leyti sem persónvernd leyfir. Að skrá börn eða fullorðna í þjónustu borgarinnar á ekki að vera flóknara en að vera í samskiptum við bankann sinn. Eða panta sér hótel eða flug.

Vegna þess hve mikill áhugi er á öllum sviðum Reykjavíkurborgar að taka þátt í stafrænni byltingu borgarinnar höfum við þurft að setja upp forgangsröðun verkefna, sem er í samræmi við aðrar stefnur borgarinnar, t.a.m. fjárfestingastefnu sem við samþykktum með fjárhagsáætlun þessa árs. Þá samþykktum við að forgangsraða í þágu grænna og samfélagslegra innviða og í þágu verkefna sem munu auka tekjur borgarinnar eða stuðla að hagræðingu þegar fram í sækir. Við forgangsröðun þarf því að líta til þess hver virðisaukinn er fyrir alla borgarbúa, hvað verkefnið hefur áhrif á marga og hvernig það bætir þjónustu borgarinnar.

Stafræn verkefni eru því metin eftir því hvort lausnin muni leiða til hagkvæmari rekstrar, færri handtaka og draga úr margskráningum upplýsinga. Í kjölfarið er svo hægt að nýta starfskrafta, sem áður sinntu þeim verkefnum sem verða leyst stafrænt, með betri hætti.

Það eru mörg skref eftir að taka í þessari mikilvægu þjónustuuppbyggingu þar sem Reykjavík ætlar að vera leiðandi í því að byggja upp sveitarfélag 21. aldarinnar

Höfundur er oddviti Viðreisnar og formaður borgarráðs

Greinin birtist fyrst á Vísi 21. apríl 2021