Viðreisn samþykkir stjórnmálaályktun: Nú er rétti tíminn

Landsþing Viðreisnar hefur samþykkt stjórnmálaályktun undir yfirskriftinni „Nú er rétti tíminn“. Félagsmenn Viðreisnar leggja þar sérstaka áherslu á að bæta heilbrigðisþjónustu og vinna gegn verðbólgunni.

Tímasett og fjármögnuð heilbrigðisáætlun

Biðlistar eftir heilbrigðisþjónustu lengjast með hverju árinu. Viðreisn vill markvissa sókn til að efla heilbrigðisþjónustu með tímasettri og fjármagnaðri heilbrigðisáætlun. Í ályktuninni segir meðal annars: „Það er ekki þágu almannahagsmuna að láta fólk bíða eftir nauðsynlegri þjónustu.“ Viðreisn telur að til þess að ná markmiðum um aðgengilega og góða heilbrigðisþjónustu þurfi að auka framlög ríkisins til heilbrigðisþjónustu og klára kostnaðargreiningu verka innan heilbrigðiskerfisins. Heilbrigðisþjónustan þarfnast öflugrar starfsemi ríkisstofnana, almannaheillafélaga og einkaaðila. Raunhæfasta leiðin til að fjármagna heilbrigðiskerfið er að lækka vaxtaútgjöld ríkissjóðs.

Heimilin leyst úr vaxtahöftum krónunnar

Heimili og fyrirtæki eru aftur farin að takast á við verðbólgudrauginn, sem átti að hafa verið kveðinn niður. Í ályktun sinni bendir Viðreisn á þá staðreynd að á meðan ríkisstjórnin skellir skuldinni á almenning þá eyðir hún sjálf umfram efni og er ein helsta ástæða aukinnar verðbólgu í landinu. „Mikilvægasta verkefni stjórnmálanna í dag er að verja hagsmuni heimilanna með því að sýna ábyrgð í fjármálum ríkisins. Vextir hér á landi eru þrefalt hærri en við sjáum í nágrannalöndunum, til að vinna á sömu verðbólgu, með alvarlegum áhrifum á heimilin í landinu“, segir í ályktuninni og enn fremur: „Á Íslandi ríkir í raun fjölmyntakerfi sem veldur alvarlegri misskiptingu. Því er Ísland land misskiptingar en ekki jafnra tækifæra. Til að jafna tækifærin og bæta samkeppnishæfni þarf kerfisbreytingu í peningamálum.“

Bætt auðlindastjórn og viðskiptafrelsi

Viðreisn leggur einnig áherslu á langtímahugsun í loftslags- og orkumálum, opinn og gegnsæjan markað fyrir nýtingarrétt á sjávarauðlindinni og frjálsa samkeppni. Lokaorð stjórnmálaályktunarinnar eru að lokaskrefið til fullrar aðildar að Evrópusambandinu sé leið að þessum markmiðum.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, segir að þessi stjórnmálaályktun sé til marks um það hvernig rétt forgangsröðun og ábyrg efnahagsstjórn séu lykillinn að bættum lífsgæðum á Íslandi: „Við sjáum mikil sóknarfæri til þess að rétta úr kútnum. Snúa við þessum langvinna hallarekstri ríkisins, draga úr áhrifum gengissveiflna og verðbólgu á heimilin í landinu og tryggja öllum landsmönnum fyrsta flokks heilbrigðis- og öldrunarþjónustu. Með Viðreisn í forystu tryggjum við að almannahagsmunir verði settir framar sérhagsmunum.“

Stjórnmálaályktunina má lesa í heild sinni hér.

Aðrar ályktanir má lesa hér:

Atvinnumál

Efnahagsmál

Heilbrigðis- og velferðarmál

Innanríkismál

Jafnréttismál

Mennta-, menningar-, félags- og tómstundamál

Umhverfis- og auðlindamál

Utanríkismál